באתר ניתן לקבל מידע מלא לגבי כל סוגי הרשיונות והתקנים מהמחמירים ביותר שבהם עומד המפעל