רב אזורי: הרב יוסף חיים רוזנבלט
ראש המועצה הדתית: גרשון לוי
טלפון: 04-6620995/6 | טלפון לשעת חירום: 050-7750122 (גרשון לוי)
מייל:  Kahol2@walla.co.il 
שעות פעילות: ימים א' – ד' - 8.00 עד 14.00 | יום ה' 8.00 עד 16.00